Profil společnosti


Základní informace
Něco o historii
Naše vize a cíle
Yazaki celosvětově
Životní prostředí
Politika kvality
Sponzoring
Zákazníci

Home > Profil společnosti > Základní informace

Vyrábíme kabelové svazky pro prestižní automobily

Dodáváme zákazníkům Just-In-Time

Název společnosti: Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o.
Sídlo: Plzeň, U Nové Hospody 2/1122, PSČ 301 00
Založení: 1. února 1993
Základní kapitál: 366 478 000,- Kč
Identifikační číslo (IČ): 477 16 011
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: výroba kabelové instalace pro automobilový průmysl
Společníci: Yazaki Wiring Technologies GmbH
Köln
Spolková republika Německo
Obchodní podíl: 100 %
Certifikáty: ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 : 2007

Výpis z obchodního rejstříku