Profil společnosti


Základní informace
Něco o historii
Naše vize a cíle
Yazaki celosvětově
Životní prostředí
Politika kvality
Sponzoring
Zákazníci

Home > Profil společnosti > Naše vize a cíle

Lidé jsou naším nejcennějším aktivem
Potřebujeme jejich schopnosti, výkon a kreativitu

Chceme být nejlepší ve svém oboru

Poslání

Posláním Yazaki je být uznáván jako nejlepší ve svém oboru jako dodavatel elektrických / elektronických rozvodných systémů, komponentů a přístrojů. S našimi produkty chceme být celosvětově vzorem pro naši konkurenci. Chceme být volbou pro zákazníky i jednotlivce.

Vize

Naši zaměstnanci
Lidé jsou naším nejcennějším aktivem. Potřebujeme jejich schopnosti, výkon a kreativitu, abychom dosáhli našeho úspěchu. Oceňujeme týmového ducha, otevřenou a čestnou komunikaci. Jsme povinni vytvořit takové pracovní prostředí, kde se každý může podílet na úspěchu Yazaki, utvářet pracovní atmosféru jednoho světa se třemi regiony jako jeden tým.

Dobrá komunikace
Management musí zajistit tok nezbytných informací v rámci své odpovědnosti. Všichni vedoucí musí pravidelně informovat své zaměstnance o výkonech a plánech společnosti.

Zaměření na zákazníka
Spokojenost zákazníka je základem úspěšných obchodních výsledků. Musíme dodávat výrobky špičkové kvality všem našim zákazníkům podpořené provedením, prvotřídní kvalitou, cenou, technologiemi, spolehlivostí a kvalitou služeb.

Integrita
Naše obchodní cíle musíme řídit společensky odpovědnými způsoby a udržovat v souladu se všemi zákonnými a etickými požadavky. Podporujeme každého Yazaki zaměstnance a naše dodavatele, aby následovali stejné principy.

Prvotřídní kvalita
Všichni Yazaki zaměstnanci by měli akceptovat pouze prvotřídní kvalitu ve všech úkolech, které vykonávají a neakceptovat průměrnost. Musíme neustále monitorovat a zlepšovat naše procesy, abychom zajistili, že naše produkty a služby budou mít nejlepší hodnotu. Pobízíme naše dodavatele, aby sdíleli náš přístup k dosažení prospěšné spolupráce.

Dobrý člen společenství
Yazaki usiluje, aby bylo dobrým členem společenství na celém světě. Od všech Yazaki zaměstnanců se očekává, že budou pracovat a jednat na profesionální, etické úrovni s odpovědností a respektem. Usilujeme o ochranu našich spolupracovníků, veřejnosti a prostředí za účelem snížení resp. vyloučení rizik na životním prostředí, zdraví & bezpečnosti.