Profil společnosti


Základní informace
Něco o historii
Naše vize a cíle
Yazaki celosvětově
Životní prostředí
Politika kvality
Sponzoring
Zákazníci

Home > Profil společnosti > Sponzoring

Podporujeme zrakově postižené děti

Nezapomínáme na sociální zodpovědnost

Pro každou organizaci jsou důležité vztahy se společností, jejíž je součástí.

Naše společnost postupuje dle platných zákonů České republiky, dlouhodobě udržuje dobré pracovní vztahy s místními organizacemi, avšak nezapomíná ani na sociální zodpovědnost.Při podpoře místních aktivit a organizací se snažíme brát v úvahu zájmy firmy a okolních komunit.

Svou pozornost směřuje zejména na pomoc zrakově postiženým dětem. Konkrétně se jedná o finanční podporu při opravě střechy Speciální školy pro zrakově postižené ve výši 100.000,- Kč.

Zařadili jsme se mezi firmy, které sponzorovaly sportovní hry - Mistrovství České republiky pro zrakově postižené děti, které probíhaly za účasti zástupce naší firmy v roli čestného porotce.

Nejen finančně, ale i prostřednictvím věcných darů přispíváme na různé akce organizované Občanským sdružením SPORT-POPRIN.

Nemalou částkou jsme se podíleli na organizaci koncertu Dominik – výnos byl poukázán na konto organizace Člověk v tísni při České televizi.