Profil společnosti


Základní informace
Něco o historii
Naše vize a cíle
Yazaki celosvětově
Životní prostředí
Politika kvality
Sponzoring
Zákazníci

Home > Profil společnosti > Politika kvality

Jsme držiteli certifikátů
ISO/TS 16949:2009, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001 : 2007

Ručíme za naše výrobky


Vytvořit společnost zaměřenou na zákazníka přijetím následujících principů hodnot
 • Neustálé zlepšování k zajištění prvotřídní kvality, nákladů a dodávky
  produktů a služeb
 • Eliminování plýtvání ze všech obchodních procesů
 • Prevence versus filozofie odhalení
 • Technologické a globální pokroky
 • Vyzývat naše dodavatele, aby sdíleli tyto principy

Bezpečnostní aspekt
 • Bezpečnost je a zůstane nejcharakterističtější hlavní hodnotou
  jako základní část všech výrobků, procesů a služeb

Zajistit motivaci a spokojenost zaměstnanců
 • Rozvíjením a školením lidí
 • Otevřenou komunikací a dialogem
 • Vzájemným respektem a důvěrou

Rozvíjení dobré komunity a příslušnosti
 • Eliminací všech bezpečnostních rizik a rizik pro životní prostředí z pracoviště
 • Respektem a ochranou místního životního prostředí
 • Podporou spolupráce a citu pro slušnost na pracovišti